• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI
Ngày đăng: 02/06/2013

Tìm nhà phân phối và Chính sách cho nhà phân phối Khu vực Phía Bắc. Chúng tôi mong tìm nhà phân phối trên toàn bộ các tỉnh tại Miền Bắc. Mô hình làm độc quyền phân phối quận mời các đơn vị có năng lực liên hệ với chúng tôi để bàn bạc và nhận làm phân phối.


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT 

 

 

 

 

Số: 08/QĐ-VIET PAPER

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

-------------                   

     Vĩnh Phúc, ngày  28 tháng 05  năm 2013

                                                                                                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng mức chiết khấu cho kinh doanh của công ty trong năm 2013-2014

__________

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT 

 - Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty.

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

- Căn cứ cơ chế áp dụng cho nhà phân phối độc quyền trên toàn quốc trong phạm vi từng tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Quyết định chính sách  kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Chính sách với nhà phân phối:

- Chiết khấu cứng trên toàn quốc là: 10% trực tiếp trên đơn hàng.

- Hỗ trợ tiền nhân viên: 5% trên toàn quốc.

- Hỗ trợ vận tải như sau :

                                                + Khoảng cách dưới 100km: Hỗ trợ 2% vận tải;

                                                + Khoảng cách từ 100 – 200 km: Hỗ trợ 3% vận tải;

                                                + Khoảng cách trên 200km: Hỗ trợ 4% vận tải;

 

1.2. Thực hiện quyết định.

Các ông bà trong phòng ban  sau đây phải thực hiện quyết định này một cách tuyệt đối và không có trường hợp ngoại lệ. Ban giám đốc, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng hành chính nhân sự và các bộ phận liên quan phải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kèm theo quyết định này là hợp đồng mẫu và bảng giá các sản phẩm do nhà máy Giấy Việt đang sản xuất và niêm yết giá với khách hàng.

Các hợp đồng đã ký với nhà phân phối ở các tỉnh mà còn thời hạn thực hiện thì  áp dụng theo hợp đồng cũ cho tới khi hợp đồng cũ hết hiệu lực thì áp dụng theo quyết định này.

BẢNG BÁO GIÁ

CÁC SẢN PHẨM CỦA GIẤY VỆ SINH – THƯƠNG HIỆU LUSSY

 

 

TT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

LỚP

 

MÃ SỐ

 

LOẠI

 

SỐ QUẢ

 

 

 

LUSSY 10 trần, có hoa văn

Giấy 3 lớp

GV-001

 

CÓ LÕI

10/1 dây

2

LUSSY 20 không hoa văn,

Giấy 3 lớp

GV-002

 

KHÔNG LÕI

20/1 dây

3

LUSSY 10 lụa  trơn.

Giấy 3 lớp

GV-003

 

CÓ LÕI

10/1 dây

4

LUSSY 10 có  bọc, , có hoa văn

Giấy 3lớp

GV-004

 

CÓ LÕI

10/1 dây

5

LUSSY 10 không bọc, giấy lụa trơn

Giấy 3lớp

GV-005

 

KHÔNG LÕI

10/1 dây

6

LUSSY  12 quả

Giấy 2 lớp

GV-006

 

CÓ LÕI

12/1 dây

7

LUSSY 9, có lõi, giấy lụa trơn

Giấy 3lớp

GV-007

 CÓ LÕI

QUẢ NGANG

9/1 dây

8

LUSSY 9, có lõi, giấy lụa trơn

Giấy 3lớp

GV-008

 

CÓ LÕI

QUẢ ĐỨNG

9/1 dây

9

LUSSY 12 giấy lụa trơn

Giấy 3lớp

GV-009

 

 

KHÔNG LÕI,

12/1 dây

10

LUSSY  16 quả

Giấy 3 lớp

GV-010

 

KHÔNG LÕI

16/1 dây

11

LUSSY  6 quả

Giấy 3 lớp

GV-011

 

CÓ LÕI

6/1 dây

12

LUSSY 15, giấy lụa trơn

Giấy 3lớp

GV-012

 

KHÔNG  LÕI

15/1 dây

 

( Giá trên chưa bao gồm VAT và đã bao gồm phần chiết khấu trên đơn hàng cho khách)

Điều 2Thời gian áp dụng của quyết định này tính đến hết 2013. Sau thời gian kể trên nếu có sự thay đổi sẽ được thay thế bằng quyết định khác  có hiệu lực pháp luật. Khoảng thời gian các bên thực hiện hợp đồng với nhau sẽ được thực hiện theo hợp đồng phân phối sẽ ký với nhau. Các hoạt động trong khu vực phân phối nhà phân phối tự phân bổ và chi phí. Chiết khấu cắt trực tiếp trên đơn hàng xuất kho. Phiếu xuất kho chỉ có giá trị khi có đủ chữ ký của ông Lê Văn Chiến, Bà Kế toán được uỷ quyền, và Giám đốc công ty ký đóng dấu.

Điều 3Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                  

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng kinh doanh(0938188889 - 0982550452)

-Phòng kế toán, phòng hcns.

- Đối tác áp dụng.

- Lưu.

TM CÔNG TY

Sản phẩm nổi bật
  • GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 10 CUỘN, CÓ LÕI, CÓ BỌC GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 10 CUỘN, CÓ LÕI, CÓ BỌC
  • GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 9 CUỘN CÓ LÕI - NGANG GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 9 CUỘN CÓ LÕI - NGANG
  • GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 15  CUỘN KHÔNG LÕI GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 15 CUỘN KHÔNG LÕI
  • GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 10 CUỘN CÓ NHÁM, CÓ LÕI GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 10 CUỘN CÓ NHÁM, CÓ LÕI
  • GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 20 CUỘN KHÔNG LÕI GIẤY VỆ SINH CAO CẤP 20 CUỘN KHÔNG LÕI
Hỗ trợ trực tuyến
GiaylussyMy status
Phân phối Miền Bắc | 0982550452
My status
Hỗ trợ thông tin | 0978999894
Thống kê

Đang online: 1

Lượt truy cập: 75361

Số lượng sản phẩm: 50

Đối tác
Giấy Lussy 12 quả trần
Giấy Việt - Giấy Lussy